Rzeźbienie w Glinie

Wypalanie z gliny

Rzeźbienie w Glinie

Gracz, stosując metodę rzemieślniczą formowania gliny, umieszcza małe sześciany (woksele) gliny w warstwach, aby stworzyć kształtny pojemnik. Następnie, w celu wykończenia przedmiotu, wypala go w piecu. Proces formowania przypomina obróbkę kamienia, wymagając od gracza dodawania lub usuwania wokseli, by osiągnąć pożądany kształt obiektu.


Niezbędne Materiały

Aby uformować przedmioty z gliny, gracz musi zaopatrzyć się w niebieską glinę lub glinę ogniotrwałą, a także zebrać suchą trawę, patyki i drewno opałowe potrzebne do uruchomienia pieca do wypalania.


Pozyskiwanie Gliny

Można zbierać złoża gliny, powszechnie spotykane w klimatach umiarkowanych, gołymi rękami lub za pomocą łopaty. Istnieją różne rodzaje gliny na świecie, w tym glina niebieska i glina ogniotrwała. Zarówno do tworzenia form na narzędzia, jak i do wytwarzania przedmiotów takich jak miski czy garnki, można wykorzystać każdy rodzaj gliny. Natomiast budowa pieca hutniczego wymaga użycia cegieł z gliny ogniotrwałej.


Kształtowanie form i przedmiotów

Formowanie gliny jest fascynującym i interaktywnym procesem, który pozwala graczom na tworzenie unikatowych przedmiotów i form z gliny. Krok po Kroku -Tworzenie Przedmiotów z Gliny:

  • Wybierz glinę w aktywnej dłoni.
  • Skieruj białe celowniki na solidną powierzchnię, otwórz menu formowania gliny i wybierz przedmiot do wykonania.
  • Na wybranej powierzchni pojawi się siatka formowania gliny. Aby wykonać wybraną formę lub przedmiot, należy wypełnić „zielone” woksele i usunąć glinę z wszelkich „pomarańczowych” wokseli, aby stworzyć każdą warstwę formy. Po zakończeniu każdej warstwy przedmiotu z gliny, nad ostatnią pojawi się następna warstwa. Przydatne może być usiąść na ziemi (naciśnij G) podczas kształtowania gliny.

Gdy wszystkie warstwy przedmiotu lub formy zostaną ukończone, okno dialogowe zniknie, a uformowane przedmioty przeskoczą do ekwipunku gracza, który umieścił lub usunął ostatni woksel gliny. Uformowane przedmioty można umieścić na powierzchni przed wypaleniem i podnieść. Zniszczenie nie zniszczy przedmiotu.


Tryby narzędzi glinianych

Aby zmodyfikować ilość dodawanych lub usuwanych glinianych wokseli (1×1, 2×2, 3×3), gracz musi nacisnąć i wybrać „rozmiar pędzla” z trzech pierwszych opcji menu (klawisz F). Funkcja „Kopiuj”, będąca ostatnią opcją menu narzędzi, pozwala na klonowanie identycznych warstw glinianych wokseli. Po aktywacji tej funkcji, nowo dodana warstwa gliny będzie odwzorowywać układ wokseli znajdujących się bezpośrednio pod aktualnie edytowaną warstwą.


„Piec” dołowy do Wypieku z Gliny

Po zakończeniu formowania, przedmioty gliniane muszą być wypalane w piecu dołowym, co wymaga także suchej trawy, patyków i drewna opałowego lub torfu.


Praktyczne Zastosowanie Ceramiki: Od Gotowania po Dekorację i Rzemiosło

Wykonuje się wiele przedmiotów z gliny, służących jako pojemniki w różnorodnych rodzajach rzemiosła. Większość wypalonych przedmiotów można położyć na ziemi, a wiele ceramicznych przedmiotów daje się ponownie podnieść, gdy ma się pustą rękę.

Używa się garnka do gotowania i miski w procesie gotowania, natomiast konewka znajduje swoje zastosowanie w rolnictwie. Do konserwacji żywności służą kratki i naczynia przechowalnicze. Dachówki wykorzystuje się przy budowie bloków z dachówek glinianych, a doniczki i pojemniki pełnią funkcję elementów dekoracyjnych. Lamelki natomiast znajdują zastosowanie jako komponenty przy produkcji zbroi.


Jaka jest twoja reakcja na artykuł?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz